หาช่างภาพ หาตากล้อง แต่งงาน โทร 089-448-2829

Package

Package ถ่ายภาพ งานแต่งงาน by Once Moment Photography

Package A
A.1 ช่างภาพ แต่งงาน 1 คน 1 ช่วงเวลา (7.00-12.00 น. หรือ 16.30-22.00 น.)
A.2 ช่างภาพ แต่งงาน 2 คน 1 ช่วงเวลา (7.00-12.00 น. หรือ 16.30-22.00 น.)

Package B
B.1 ช่างภาพ แต่งงาน 1 คน 2 ช่วงเวลา (7.00-12.00 น. และ 16.30-22.00 น.)
B.2 ช่างภาพ แต่งงาน 2 คน 2 ช่วงเวลา (7.00-12.00 น. และ 16.30-22.00 น.)

Package C
C.1 ช่างภาพ แต่งงาน 1 คน 1.5 ช่วงเวลา (ประมาณ 10 ชั่วโมง)
C.2 ช่างภาพ แต่งงาน 2 คน 1.5 ช่วงเวลา (ประมาณ 10 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการจองคิวถ่ายภาพงานแต่งงาน
การจองคิวงานถ่ายภาพ จำเป็นต้องมีการเรียกเก็บเงินมัดจำ เป็นจำนวน 4,000 บาท
เข้ามาที่เลขบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายดำริ รวยรัตนาภรณ์
หมายเลขบัญชี 234-207573-9

พร้อมแจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาที่ line mod_oncemoment หรือ โทร 089-448-2829

การส่งงานถ่ายภาพพิธีแต่งงาน
เราจัดส่งงานเป็น DVD ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ไฟล์ภาพ jpg ขนาดใหญ่เต็มไฟล์
2. ไฟล์ภาพ jpg ย่อขนาด เพื่อความสะดวกในการลง Social Media
และจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยในรูปแบบ EMS ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ใช้บริการ

*หมายเหตุ 1 : ทุก package ช่างภาพ แต่งงาน มีผู้ช่วยช่างภาพ และชุดไฟสปอตไลท์ประกอบอยู่ใน package ด้วยเรียบร้อยแล้ว
*หมายเหตุ 2 : สอบถามค่าบริการ โปรดโทร 089-448-2829 หรือ info@oncemoment.com
*หมายเหตุ 3 : ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบไฟล์ RAW ให้ครับ

 

 

OnceMoment_1117