หาช่างภาพ หาตากล้อง แต่งงาน โทร 089-448-2829

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง

สิ่งที่ทำให้เรา แตกต่าง

1. Once Moment ไม่รับงานต่อเดือนที่เยอะจนเกินไป ทำให้เราใส่ใจกับคุณภาพงานได้เต็มที่ รวมถึงกำหนดส่งงานที่ตรงต่อเวลา
2. Once Moment  ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด เราไม่มีการขายไฟล์ภาพ ราคาที่ตกลงกันคือราคาทั้งหมดที่เราเรียกเก็บ ไม่มีหมกเม็ดอื่น ๆ อีก
3. Once Moment  มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมาหลายคู่ สามารถให้คำแนะนำ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
4. Once Moment  ไปถึงบริเวณงาน ก่อนเวลาเริ่มงาน 30 นาที – 1 ชั่วโมง ทำให้เรามีเวลาจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เต็มที่
5. Once Moment  มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จัดงาน โดยไม่คิดราคาเพิ่มเติม ถือเป็นบริการที่เราตั้งใจทำ
6. Once Moment  มีความสุภาพ อ่อนน้อมและแต่งกายให้เกียรติกับเจ้าของงาน และสถานที่
7. Once Moment  ให้บริการในราคาที่เอื้อมถึง คุ้มค่ากับการเงินที่ได้รับ ไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป

จริง ๆ แล้วยังมีข้ออื่น ๆ อีก แต่เพียง 7 ข้อนี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเรา แตกต่าง

บทความนี้ขออนุญาตเป็นบทความโฆษณาตัวเองสั้น ๆ สักนิดนะครับ